Veelgestelde vragen

Dienstencheques

In deze rubriek hebben we een aantal veelgestelde vragen met hun antwoord op een rijtje gezet.

Weet dat u ook altijd in onze kantoren terecht kunt met uw vraag: telefonisch, via e-mail of ter plaatse. We helpen u graag verder.


Hoeveel kost een dienstencheque?

Een dienstencheque kost 9 euro. Bovendien voorziet elk gewest nog een fiscale aftrek voor een deel van de aangekochte dienstencheques waardoor de werkelijke aankoopprijs nog lager ligt:

·        Vlaanderen: 20% fiscale aftrek en dus slechts 7,2 euro voor één uur hulp in het huishouden (Enkel op de eerste 174 aangekochte dienstencheques per persoon)

·        Brussel: 15% fiscale aftrek en dus slechts 7,65 euro voor één uur hulp in het huishouden (Enkel op de eerste 163 aangekochte dienstencheques per persoon)

·        Wallonië: 10% fiscale aftrek en dus slechts 8,1 euro voor één uur hulp in het huishouden (Enkel op de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon)

 Als individuele gebruiker kunt u per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon bestellen. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 400 dienstencheques. Vanaf de 401ste betaalt u 10 euro per cheque.

In een gezinssituatie kunt u dit vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruikersnummer op naam van de partner.


Hoeveel hulp kan ik krijgen voor één dienstencheque?

Voor één dienstencheque kan u één uur huishoudelijke hulp of strijkhulp krijgen.


Waar kan ik mijn dienstencheques bestellen?

De officiële uitgever van de dienstencheques is Sodexo. U kunt online op hun website uw dienstencheques bestellen.

Bent u nog niet geregistreerd, dan helpen wij u graag bij de administratieve formaliteiten, helemaal gratis. Neem contact op met een kantoor in uw buurt.


Hoe bestel ik mijn dienstencheques?

U kunt uw cheques bestellen bij Sodexo. Zo gaat u te werk:

Schrijf u gratis in op de webpagina van Sodexo. Geef aan of u met papieren of elektronische dienstencheques wenst te betalen.

U ontvangt een gebruikersnummer.

Bepaal het aantal dienstencheques dat u wenst te bestellen.

Het minimumaantal is 10. Dienstencheques uitgegeven vanaf 1 maart 2019 zijn 12 maanden geldig.

Maak het bedrag over van 9 euro x het gewenste aantal cheques op het rekeningnummer van Sodexo met uw gebruiksnummer als gestructureerde mededeling. Vergeet niet het bedrag te verhogen tot 10 euro als u in het lopende kalenderjaar al 400 cheques besteld hebt op uw naam (of 800 cheques op uw naam en die van een gezinslid ouder dan 18 jaar).

Tip: Als u uw bank een permanente betalingsopdracht aan Sodexo geeft, vermijdt u dat u achterstand oploopt bij het bestellen van uw dienstencheques.

U kan ook een kantoor in uw regio contacteren voor telefonische ondersteuning.


Hoeveel dienstencheques kan ik bestellen?

 Als individuele gebruiker kunt u per kalenderjaar maximaal 500 dienstencheques per persoon bestellen. U betaalt 9 euro per cheque voor de eerste 400 dienstencheques. Vanaf de 401ste betaalt u 10 euro per cheque.

In een gezinssituatie kunt u dit vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruikersnummer op naam van de partner.


Hoelang zijn dienstencheques geldig?

Dit hangt af van jouw woonplaats:

Vlaanderen: 12 maanden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 6 maanden

Wallonië: 8 maanden

Er werd beslist dat de dienstencheques die in de periode van de coronacrisis vervallen, langer geldig blijven. Deze dienstencheques zullen een geldigheidsduur van 15 maanden hebben in plaats van 12 maanden hebben. Dit betekent dat bijna vervallen cheques nog 3 maanden extra geldig blijven.


Kan ik de aankoop van mijn dienstencheques automatiseren?

Ja hoor, dat kan! We raden je aan om een domiciliëring aan te maken bij je bank tussen jezelf en Sodexo. Zo hoef jij er zelf niet meer aan te denken.


Wat doe ik met ongebruikte dienstencheques?

Zolang uw cheques geldig zijn, kunt u een terugbetaling vragen aan Sodexo. Hiervoor wordt wel een bijdrage gevraagd van 0,5 euro per dienstencheque.


Kan ik onbeperkt dienstencheques blijven bestellen?

Nee, er staat een limiet op het aantal dienstencheques dat u per kalenderjaar kunt bestellen. Die limiet bedraagt 500, 1000 of 2000, afhankelijk van uw gezinssituatie.

Individuele gebruikers kunnen 500 dienstencheques per jaar bestellen: 400 aan 9 euro en 100 aan 10 euro. In een gezinssituatie kunt u de meerkost vermijden door dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruiksnummer op naam van de partner.

Gezinnen kunnen 1000 dienstencheques per jaar bestellen: 800 aan 9 euro en 200 aan 10 euro. Onder ‘gezin’ wordt verstaan: alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Valt u onder een speciale categorie (eenoudergezin, gehandicapte persoon, ouder van minderjarige gehandicapte kinderen, ouder persoon die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden geniet), dan wordt uw aankooplimiet na goedkeuring verhoogd tot 2000 dienstencheques aan 9 euro.


Zijn de dienstencheques fiscaal aftrekbaar?

Ja! Elk jaar ontvang je in maart een fiscaal attest van Sodexo. Dit formulier moet je bij de belastingaangifte voegen. Wanneer je elektronische dienstencheques gebruikt, is dit attest ook beschikbaar in de beveiligde Gebruiker Zone van Sodexo. Nog handiger, normaal gezien zijn de gegevens van je fiscaal attest automatisch voor- ingevuld in je belastingaangifte.

Voor Vlaanderen: je betaalt slechts 7,20 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers jaarlijks een belastingvermindering van 1,80 euro per cheque voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon.

Voor Brussel: je betaalt slechts 7,65 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers een jaarlijks een belastingvermindering van 1,35 euro per cheque voor de eerste 167 aangekochte dienstencheques per persoon.

Voor Wallonië: je betaalt slechts 8,10 euro voor één uur hulp in het huishouden. Je ontvangt immers een jaarlijks een belastingvermindering van 0,90 euro per cheque voor de eerste 150 aangekochte dienstencheques per persoon.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben elk apart recht op de belastingvermindering. Je kan de fiscale aftrek maximaliseren door in de loop van het jaar dienstencheques aan te kopen met een nieuw gebruiksnummer op naam van de partner.


Kan ik mijn dienstencheques weggeven aan familie of vrienden?

Neen. De dienstencheques staan op naam van de gebruiker. De vergoede diensten moeten uitgevoerd worden op het adres vermeld op de dienstencheque.


Wie kan van dienstencheques gebruik maken?

De dienstencheque is een betaalmiddel voor particulieren, niet voor bedrijven of ondernemingen. Het poetsen van gemeenschappelijke delen in appartementsblokken van praktijkruimtes is evenmin toegestaan.


Ik wil een terugbetaling van mijn dienstencheques. Hoe ga ik te werk?

Wenst u een terugbetaling van uw dienstencheques? Dat kan gratis via uw Beveiligde Zone of door een formulier in te vullen. Uiteraard moeten uw cheques nog geldig zijn.

Meer info op: https://dienstencheques.vlaanderen.be/burger/gebruik/omruiling-terugbetaling/terugbetaling


Facturatie van administratieve kosten

In deze rubriek hebben we een aantal veelgestelde vragen rond de facturatie met hun antwoord op een rijtje gezet.

Weet dat u ook altijd in onze kantoren terecht kunt met uw vraag. We helpen u graag verder.


Waarom factureren wij?

Group Daenens hecht als bedrijf veel belang aan een kwalitatieve dienstverlening voor de klant en aan het creëren van kansen voor onze medewerkers. Als onderneming willen we daarom verder kunnen investeren in de medewerkers: in de omkadering, de opleiding, het inkomen en het welzijn van onze duizenden werknemers.

Binnen het huidige financieringsmodel van de sector is hiertoe tot op vandaag echter onvoldoende ruimte.    Als onderneming kunnen we echter niet gewoon aan de zijlijn blijven staan en onachtzaam toekijken.  Onze huishoudhulpen en u als klant verdienen beter.  

Daarom zien wij ons genoodzaakt om een bijkomende administratieve kost in rekening te brengen.

Is het aanrekenen van een administratieve vergoeding wettelijk?

Het aanrekenen van een administratieve vergoeding is toegelaten en wettelijk. Vele dienstenchequebedrijven doen dat al sinds enige tijd.

Het aanrekenen en de modaliteiten van deze administratieve vergoeding is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst die we jou hebben toegezonden of die we jou hebben overhandigd bij je bezoek op kantoor. Je kan steeds een kopij van onze standard samenwerkingsovereenkomst bekomen via jouw kantoor.

Hoeveel moet ik extra betalen?

Het betreft een facturatie per gewerkt uur en het bedrag dat zal worden gefactureerd is afhankelijk van het type dienstencheques waarmee de prestaties worden betaald. Aangezien de inruilwaarde van een dienstencheque verschilt per gewest, zal ook het gefactureerde bedrag per uur verschillen per gewest. Vandaag voorzien we volgende facturatie per gewerkt uur:

Vlaanderen

€ 1,90

Brussel

 € 0,62

Wallonië

 geen facturatie

 

Werking en facturatie strijkatelier

 • Reële strijktijd in plaats van de puntenlijst:
  Makkie werkt met een systeem van tijdsregistratie. U betaalde vroeger op basis van een vaste prijs per item, maar nu wordt er voor elk gewerkt uur 2 Euro + een dienstencheque aangerekend en dit zowel voor Vlaanderen, Brussel als Wallonië.
 • Overschakelen naar Elektronische dienstencheques:
  Vanaf 01 maart 2023 worden er in de strijkateliers geen papieren cheques meer aanvaard.
  We werken sinds dan enkel nog met elektronische dienstencheques. Op deze manier willen we de administratieve afhandeling beperken en ons steentje bijdragen aan een ecologisch verantwoord ondernemen.
 • Facturatie indien huishoudelijke hulp en prestaties in een strijkatelier
  Aangezien hier 2 verschillende uitvoeringsadressen zijn geregistreerd op de aanrekening, zal u hiervoor 2 aanrekeningen krijgen. 

 • Hoe gebeurt de facturatie indien u strijk indient in 2 verschillende strijkateliers: 
  Aangezien deze prestaties op 2 verschillende uitvoeringsadressen zijn uitgevoerd, zal u voor elk strijkatelier een afzonderlijke aanrekening krijgen.  

 Wat als je huishoudhulp niet is komen opdagen?

Als je huishoudhulp niet is komen opdagen maak je best een nieuwe afspraak met de coördinator. Er zal een nieuwe datum worden afgesproken, en indien de prestatie per vergissing al was aangerekend, wordt die op de volgende factuur automatisch verrekend.


Wat als je huishoudhulp op een andere dan de geplande datum de prestatie verricht heeft?

Geen probleem. Dat wordt in onze planning aangepast en netjes op je factuur afgerekend. Je hoeft hier zelf verder geen actie voor te ondernemen, dit gebeurt automatisch.


Wat als je huishoudhulp langer gewerkt heeft dan voorzien?

De extra gepresteerde uren zullen op je volgende factuur automatisch mee verrekend worden.


Wat als je huishoudhulp minder uren gewerkt heeft dan voorzien?

De te weinig gewerkte uren zullen op je volgende factuur automatisch in mindering gebracht worden.


Kan ik mijn factuur op papier krijgen in plaats van per mail?

Ja, dat kan. Vanuit ecologisch oogpunt proberen wij echter papieren facturen zoveel mogelijk te vermijden en we adviseren je om een mailadres ter beschikking te stellen.  Om je extra te motiveren geven wij een korting van 2% per factuur als je kiest voor facturatie via mail. 


Wat als mijn samenwerkingsovereenkomst in de foute taal is opgesteld?

Er bestaat een Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige versie van onze samenwerkingsovereenkomst.

Als je jouw overeenkomst in een andere taal wenst te ontvangen, dan kan je dat zelf aanvragen in het online-ondertekeningsportaal of je kan jouw coördinator daar eenvoudig om vragen. 


Kan mijn factuur verzonden worden naar een ander e-mailadres?   

Geen enkel probleem. Geef het juiste e-mailadres door aan je coördinator.


Kan mijn factuur opnieuw verzonden worden?      

Geen enkel probleem. Vraag het aan uw coördinator via mail of telefoon. Je ontvangt deze sowieso opnieuw bij de eerstvolgende rappel.


Wat als ik een factuur tweemaal betaald heb?     

Het teveel betaalde bedrag zal automatisch terugbetaald worden. Je hoeft hiervoor niets te doen.


Wat als ik het niet eens ben met de extra facturatie?      

Je kan altijd vrijblijvend en kosteloos je samenwerkingsovereenkomst opzeggen. Je neemt daar best contact voor op met je coördinator.


Kan ik een factuur krijgen op naam van mijn bedrijf?     

Dit is wettelijk niet mogelijk. Dienstencheques mogen alleen door particulieren gebruikt worden.


Waar kan ik terecht met klachten over mijn factuur?      

Je kan je coördinator hierover contacteren. Hij of zij zal samen met jou naar een oplossing zoeken.


Wat als ik mijn samenwerkingsovereenkomst wil stoppen?

Dat kan zoals voorzien volgens de voorwaarden van de samenwerkings-overeenkomst. Breng de coördinator van het kantoor hier schriftelijk of via mail van op de hoogte. Hij of zij zal de nodige stappen ondernemen om de samenwerkingsovereenkomst stop te zetten.

Als je eventueel nog andere vragen hebt die hier niet werden opgenomen, dan kan je best je kantoor even contacteren zodat we je verder kunnen helpen.

MAKKIE - Dienstencheques

Vestigingen in

● Kortrijk
● Brugge
● Oostende
● Roeselare
● Kuurne
● Waregem
● Poperinge
● Ingelmunster
● Koksijde

Ho o f d k a n t o o r (Ko r t r i j k) )

Doorniksesteenweg 81 B - 8500 Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0867.383.601
Email: info@makkie.be